INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy för Lya Lin

Introduktion och sammanfattning

Din personliga integritet är viktig för oss på Lya Lin AB. I denna policy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och rättigheter. Personuppgifter är information som kan bli sammankopplad med dig som privatperson, till exempel ditt namn och din kontaktinformation. Du som kund kan känna dig trygg av att handla hos oss och här i dokumentet följer vår integritetspolicy som beskriver hur Lya Lin AB använder och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicy gäller när Lya Lin AB tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, service ärenden och annan kontakt med Lya Lin. Integritetspolicyn gäller också den information som personuppgifter när du prenumerera på våra nyhetsbrev.
 

Vem är ansvarig för behandling av dina personuppgifter?

Lya Lin AB, med organisationsnummer 559179-6866, är ansvariga för behandling av dina personuppgifter. Notera att våra leverantörer av betalningsläsningar, till exempel Klarna, behandlar personuppgifter som de hämtar från vår hemsida vid genomförande av köp och är själva ansvariga för deras behandling. 

Om du vill kontakta oss om behandling av dina personuppgifter, kontakta oss på info@lyalin.se eller ring oss på 0762925563. Vår adress är Krokvägen 10, 60210 Norrköping. 

Från vem eller var hämtar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter som du har delat med oss. Exempelvis när du genomför ett köp.

Betalningsuppgifter samlas in och behandlas av en tredje part, antingen av Klarna AB eller PayPal AB. Dessa företag har en oberoende rätt eller, skyldighet att behandla uppgifter. 
Du kan läsa deras policy här: 

KLARNA
PAYPAL

Hur kan du påverka behandlingen av dina personuppgifter?

Enligt dataskyddslagar har du fler rättigheter att påverka vår behadling av dina personuppgifter. Läs mer nedan.

Rätt att återkalla samtycke och att invända mot behandling
 

Du har rätt att helt eller delvis återkalla samtycke för behandling av dina personuppgifter. Din återkallelse kommer gälla från och med tidpunkten då du återkallar samtycket. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot marknadsföring från oss, som till exempel nyhetsbrev. Du har generellt sett rätt att invända när behandlingen baseras på intresseavvägning.
  

Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som berör dig. Du kan få tillgång till personuppgifterna och få en kopia av personuppgifterna som vi behandlar. 

Rätt till rättelse

Du har rätt att få rättning av felaktiga personuppgifter som berör dig och att be oss få ofullständiga personuppgifter kompletterade. 

Rätt till radering (”rätten att bli glömd”) och begränsning av behandling

Under vissa omständigheter har du rätt till radering av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet som de samlades in eller behandlas eller då du återkallar ditt samtycke som behandlingen baseras på och där det inte finns någon annan laglig grund för att fortsätta behandlingen. Du har också rätt att begära att Lya Lin begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis när personuppgifternas korrekthet ifrågasätts av dig eller om behandling är olagliga och du motsätter dig raderingen av personuppgifterna och istället begär att användning begränsas.

Mailchimp

Mailchimp, (the Rocket science group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave Ne, Suite 500, Atlanta, Georgia 30308, USA) är ett verktyg som vi använda för att skicka ut viktiga meddelanden till våra kunder och samarbetspartners, men används också för att skicka ut marknadsinformation till potentiella kunder. När du tillhandahåller dina kontaktuppgifter till oss kommer vi att lagra dessa i denna tjänst för att skicka viktigt information och / eller marknadsinformation till dig. Lya Lin samlar in 

– Namn
-Adress
-Telefonnummer
-E-post
-IP-adress
-Information om hur du använder Lya Lins hemsida
-Information om produkter som du varit intresserad av och om du anmäler dig till något av våra events
-Uppgifter om dina inköp för att vi ska kunna återkoppla. 

Övriga Parter

Utöver dessa tredje parter blir databasen och dess innehåll kvar hos oss. Dina uppgifter vidarebefordras inte av oss eller våra representanter för användning av ytterligare tredje part i någon form, såvida vi inte fått din tillåtelse eller är skyldiga att göra det enligt lag. 

Vi behåller kontrollen över och ansvaret för användning av de personuppgifter som du lämnar till oss. Vissa uppgifter kan komma att lagras eller bearbetas i datorer i jurisdiktioner utanför EU och EES-området, vars föreskrifter om personuppgifter kan skilja sig från den svenska regleringen. I sådana fall ser vi ill att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att försäkra oss om att de som bearbetar data i det landet upprätthåller ett personuppgift-skydd som är likvärdigt med det som finns i Sverige.

Cookies

Webbplatsen använder så kallade Cookies, det är små textfiler som lagras på din hårddisk via din webbläsare. De lagrar särskild information (t-ex- dina förvalda språkinställningar eller sidinstnällnignar) som din webbläsare kan återföra till oss nästa gång du behöver vår webbsida (beroende på cookies livslängd). När du behösöker vår webbsida för första gången kommer en banner komma upp på sidan. Bannern informerar dig om att vi använder cookies samt länkar dig till denna sida. Du har möjlighet att välja bort valfria cookies närsomhelst genom att ändra respektive val via knappen ovan.

Du kan naturligtvis använda vår webbsida utan några Cookies aktiverade överhuvudtaget (innefattande Cookies av tekniska skäl). I din webbläsare kan du närsomhelst begränsa eller avaktivera användningen av cookies. Detta kan dock har en negativ påverkan på funktionalitet och användarvänligheten på vår webbsida. 

GA& GTM (webbanalys)

Vår webbsida använder Google Analytics & Google Tag Manager, webbanalys tjänster från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (”Google”).

Baserat på ditt medgivande kommer Google analysera din användning av vår webbsida på vårt uppdrag. För detta använder vi bl.a de cookies som beskrivs mer detaljerat ovan. 
Informationen som samlas in av google när du använder vår webbsida (t.ex. den hänvisande URLn, vilka webbsidor du besökt, din typ av webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmupplösning) kommer bli överföras till en av google servrar i USA, där de blir lagrade och analyserade; respektive resultat kommer sedan finnas tillgängliga för oss i anonymiserad form. I den här processen kommer inte användardata vara kopplad till din fulla IP adress. google är certifierad under EU-US Privacy Shield, vilket tillförsäkrar en adekvat nivå av datasäkerhet när det gäller databearbetning av Google i USA.

Du kan närsomhelst återkalla ditt medgivande till webbanalys antingen genom att ladda ned och installer en Browser Plugin som tillhandahålls av Google eller genom att justera dina medgivanden. Både alternativen förhindrar användning av webbanalys så länge du använder webbläsaren där d har installerat insticksprogrammet och inte raderar undantagskakan.

För ytterligare information om Google Analytics & Google Tag Manager: Google Analytics Terms of Service, Google Analytics security and privacy principles, Google Tag Manager Terms of Service och Google Privacy Policy.

Rättsliga grunder för Lya Lins behandling av personuppgifter

All insamling och behandling av personuppgifter baseras å rättsliga grunder. Dina uppgifter behövs för att kunna fullgöra att avtal med dig som kund, exempelvis för att genomföra varuköp och fullgöra åtagande.
Genom att besöka eller handla på lyalin.se och ha övriga kontakt med Lya Lin eller ifall du anmäler dig till våra nyhetsbrev. Så ger du samtycke till villkoren i denna integritetpolicy.
Och ger samtycke till all behandling av dina personuppgifter, exempelvis för att kunna föra up bokförings- och skattelagstiffningens krav. Alla behandling av personuppgifter sker då i enlighet med lagstadgade krav. All behandling av personuppgifter skr då i enlighet med lagstadgade krav. 

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Uppgifter som behandlas hos Lya Lin är:

– Fullgöra förpliktelser gentemot dig som kund: fullgörande av varuköp, fakturor och tillhandahållande av support.
-Leverans och garantiåtaganden
-För att kunna erbjuda en så bra kundvård och kundservice som möjligt. Ex besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
– För att kunna förbättra vår hemsida och utveckla tjänster, samt produkter och funktioner utifrån kundens önskningar.
-För att kunna förhindra olämplig användning av våra tjänster.
-För att uppfylla förpliktelse i samband med tävlingar
-Efterleva tillämplig lagstiftning
-Möjligheten att kunna erbjuda information och marknadsföring på e-post avseende LYA LIN produkter och tjänster.

LYA LIN kan även komma att använda lagrad uppgifter för statistik. Så som marknadsundersökningar, marknads-och kundanalyser, affärsuppföljning och utvecklingen av affärssystem och metoder för köp av produkter och tjänster.

Hur länge lagrar vi uppgifter om dig?

Lya Lin lagrar uppgifter så länge det krävs för att fullgöra de ändamål dem samlades in för. Detta betyder att dina uppgifter kan sparas under en längre period om det är nödvändigt med hänsyn till lagstadgade krav eller för att bevaka Lya Lin rättsliga intressen. När du väljer att prenumera på vårt nyhetsbrev så lagras uppgifter så länge du samtycker till det.
 

Tillgång till lagrade personuppgifter

Vi vidarebefordrar eller säljer eller byter aldrig din data eller personuppgifter för marknadsföringsändamål. till tredje part utanför Lya Lin. Uppgifterna som vidarebefordras till tredje part använda endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig t.ex. Leverantörer i samband med leverans av varor och betaltjänster vid köp i vår e-handel.

LYA LIN kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande. Allt från lagstiftning eller krav från myndigheter.
För att tillvara LYA LIN rättsliga intressen eller för att upptäcka. För att förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets-eller tekniska problem. De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA). Men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All sådan överföring av din personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vilka är dina rättigheter?

Lya Lin kommer på dina begäran eller eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller komplettera dina uppgifter. Om de upptäckts vara felaktiga ofullständiga eller missvisande. 


1. Tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter. För att säkerhets ställa att vi lämnar ut uppgifter till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.
2. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina uppgifter tas bort om de inte behövs för det ändamål de samlats in för. Vid ett lagstadgat krav på lagring av dina personuppgifter eller när det finns andra legitima anledningar till varför LYA LIN måste spara dina uppgifter. Till exempel obetalade skulder, kan dina personuppgifter inte raderas. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål  än att följa lagstiftningen.
3. Du har rätt att begära at dina personuppgifter endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.
4. Dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar får ut och överför dina personuppgifter i ett strukturerat. Allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
5. Neka till direktmarknadsföring. Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringsutskick. Om LYA LIN har lämnat ut dina uppgifter till tredje part. Så kommer vi att berätta för varje mottagare om eventuella rättelser eller raderingar av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

Platform

Webbplatsen är producerad av en agentur som arbetar med wordpres som publiceringsplattform. 

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Vill du ta kontakt med oss för frågor kan du skriva till info@lyalin.se. Om du tycker att Lya Lin behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har rätt att lämna in klagomål till datainspektionen.

Comeforlinen AB/ Lya Lin
Telefon: 076-2925563
info@lyalin.se